Еволюція

 

Зміст

Внесок в еволюцію.

Демографічний вибух і здоровий спосіб життя.

Біологічна і соціальна еволюція людини.

Як запобігти ядерній війні.

 

Внесок в еволюцію

 

    Внесок в еволюцію — внесок Порфирія Іванова в науку еволюцію.

Вчення Порфирія Іванова є наука еволюція, він науку створив на собі. (7212:20).  Еволюція людини є система, вона з двох частин, біологічної і соціальної. Тут тема походження людини, метод пізнання діалектичний та історичний.   

 

Біологічна еволюція

    Іванов піввіку оздоровлював себе  й інших людей одними природними факторами – повітрям, водою, землею – зробив висновок щодо еволюції людини. Це його наука  загартування. У природі є дві сторони: тепле, хороше, холодне, погане.  Ті, що загартовуються, люблять і приймають обидві сторони природи. Люди, що не загартовуються, не люблять холодного і поганого, приймають тільки хороше і тепле. Люди, які загартовуються за системою Іванова, менше і рідше застуджуються і хворіють, ніж ті, що не загартовуються, а оздоровлюються медичними засобами. Люди, що загартовуються, допомагають іншим людям у здоров'ї, при цьому не користуються медичними засобами, технічними, штучними, введеною хімією тощо. Природа людям через хвороби вкорочує життя. Раз люди загартовані менше хворіють, то вони довше живуть. Природа сприяє в житті загартованій людині більше, ніж не загартованій. Існує природний відбір в еволюції людини через свідоме загартування  людини за системою Іванова. Люди, що загартовуються, більше адаптовані, пристосовані до різних умов природи. Вони виживають в різних природних умовах. Вони живуть за рахунок свого тіла, і намагаються не користуватися всякого роду чужим природним: їжею, одягом, житловим домом з усіма вигодами тощо. У природі є закон незворотності еволюції. Коли появляється новий вид, якому сприяє природа, старий уже не повертається. Іванов полюбив природу, а природа його полюбила, віддала йому сили, дух, все до безсмертної слави. Можна з упевненістю сказати, що буде далі з людьми. Пройде багато років, і на землі будуть нові люди, такі, як Іванов. Він як еволюційний чоловік є безсмертний. Люди не будуть боятися природи, любити природу і людей, будуть без потреб їжі, одягу, житлового дому.

 

Соціальна еволюція

    Закон незворотності еволюції в органічному світі вперше сформульований  Ч. Дарвіном. (Вікіпедія. Еволюція. Якщо він дійсний для біологічної еволюції, то він також дійсний і для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. Іванов аналізував історію суспільства, також сформулював закон незворотності в соціальній еволюції. Проживаючи в умовах соціалізму, де всі будували комунізм, він провістив, пророкував у своїх працях, що комуністичній системі прийде кінець, ця система розвалиться. Навіть у 1981 році  пророкував час закінчення її в 1989 році. Це пророцтво, науковий прогноз здійснився, у 1990 році в Україні була прийнята декларація про незалежність, а в 1991 році прийнято закон про незалежність. Люди в багатьох країнах відмовилися від соціалістичного ладу демократичним шляхом у 1991 році, Радянського союзу не стало. Ця подія мала велике історичне значення. Країни колишнього Радянського союзу і Європи перестали будувати соціалізм і комунізм. Це загальновідомий факт, його не треба підтверджувати авторитетними джерелами. Іванов сказав, що слідом за соціалізмом прийде новий суспільний лад, він назвав його еволюцією. Йому треба вірити, він заслужив. Отже, після соціалістичного ладу буде введено шляхом реформ еволюційний лад, щоб нікому не заважати. Ідея Іванова: своє знайдене впроваджуй, а іншим не заважай. Іванов у своїх працях описав, який це буде лад, обґрунтував, теоретично побудував. Запросив усіх людей усього світу на будівництво нового суспільства. (Іванов. 7804 –7812). Головне, любити природу і людей. Еволюція біологічна і соціальна є система, одне ціле, одна без одної не існує. Соціальна еволюція за ідеєю Іванова обов’язково буде.

    Комуністична влада робила все, щоб свій лад утримати, а новому перешкодити, вона боролася з Івановим. Комуністична влада не оцінила діяльність Іванова, вона жорстоко боролася з Івановим. Вона не могла визнати Іванова і крах своєї системи, тому вона забороняла розповсюджувати ідеї Іванова, їх видавати, замовчувала, його за цю ідею держали в тюрмі і психіатричній лікарні понад 10 років, намагалися фізично вбити, підірвали уколами здоров’я. Підтвердження авторитетними джерелами ідеї Іванова не могло бути, про це не могло бути мови. Ідеї Іванова і досі за звичкою забороняються, вважаються псевдонаукою – але це неправда. Іванов говорив правду, це є наука, йому треба вірити, від довів практично.   

 

Діалектика у вченні

    Діалектика основа вчення. Критерій істини є практика. Загартування Іванова – це його практика. Іванов  говорив, що він створив науку на собі. Свідомість визначає буття. Це положення взято із свого досвіду. Це початок його ідеї. Йому в 1933 році прийшла свідомість щодо життя всіх залежних людей. Вони щодня вживають їжу досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами, і через це вони всі хворіють і вмирають. Він не визнав залежне життя істинним,  вирішив заради людей стати незалежним, щоб люди не вмирали. Ця свідомість визначила подальше життя буття всіх людей.

 

    Закон єдності і боротьби двох протилежностей. У природі є дві протилежні сторони стосовно почуття людини: тепле і хороше, холоде і погане. Люди в своїй діяльності мають такі протилежні почуття. Вони законно існують у нерозривній єдності. Коли люди проявляють такі дії, які дають хороше і тепле почуття, то законно робиться в природі така дія, що дає людині почуття холодного і поганого. Це хвороби, незадоволення в житті, смерть. І навпаки. Коли людина проявляє дію, яка дає почуття холодного і поганого, то законно сама приходить від природи така дія, що дає хороше і тепле почуття. Це здоров’я, задоволення, вічне життя. Його ідея: отримувати людині в своєму житті в природі дії, що дають хороше і тепле почуття, через свої дії, що проявляються холодним і поганим почуттям. Або коротше, отримувати хороше і тепле через прийняття холодного і поганого. Це суть його загартування. Люди залежні живуть так, щоб мати в житті тепле і хороше почуття.  А за це природа карає хворобою, смертю, тобто дає погане, холодне. Незалежні люди люблять однаково  обидві сторони природи, тепле, хороше, холодне, погане – через це отримують здоров’я, життя.  Отже, залежність веде до смерті, а незалежність до життя вічного. Перемагати в себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість – це погане. Перемагаючи ці погані звички, ми, всі люди, отримуємо хороше – здоров’я тощо.

 

    Діалектичний закон заперечення заперечення в соціальній еволюції  в формі тріади. Залежність і незалежність від особи і речей у суспільстві. За висновком Іванова, залежність веде людей до незадоволення, смерті, а незалежність – до задоволення, життя. Тому в людства завжди є прагнення до незалежності від кого-небудь і чого-небудь, позбутися від залежності, щоб жити. Людина народжується для життя в природі. Три етапи еволюції в цьому напрямку.

    Спочатку в суспільстві є залежність від особи і речей, або від кого-небудь і чого-небудь, це перший етап, початковий етап розвитку, тезис. Це відповідає суспільно-економічній формації за царя і капіталізму, за вченням Іванова, він називає одним словом отець. Цей етап не задовольнив людей, через це люди вмирали, люди його заперечили, від нього відмовилися, почалася боротьба за незалежність.

    Другий етап еволюції – незалежність від особи, а залежність від речей залишається. Цей стан відповідає суспільно-економічній формації соціалізму, за ідеєю Іванова, Іванов називає одним словом сином, попередню суспільно-економічну формацію люди заперечують, царя як особу прогнали з боротьбою, стали управляти суспільством колективно учені адміністратори. Це антитезис, перше заперечення. 

    Третій етап еволюції – у суспільстві незалежність від речей, люди практикують свідоме терпіння без потреб їжі, одягу, житлового дому за системою, суспільно-економічний лад залишається попередній, тут заперечення першого заперечення, тобто синтез. Це етап суспільного життя без потреб. Ця незалежність є нині в суспільстві, вона почалася з одного чоловіка Іванова в 1933 році. Шляхом реформ утворюється новий суспільно-економічний лад без адміністраторів, люди вільні. Іванов називав його еволюцією. Еволюційний рух почався. Відбувається жорстока боротьба між старим і новим ладом.

    Закон переходу якості в кількість. У природі проявляється еволюційна послідовність якостей. Кожній якості в природі відповідає певна кількість, процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Користуючись законами діалектики, можна теоретично побудувати еволюційну послідовність чисел. Виберемо перший член. Перший член приймемо рівним одиниці, бо еволюція виду починається з однієї особи або пари, найменшого числа. Це початковий член.  Другий член у зв’язку із законом  запереченням першого не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Це антитезис. Якби другий член дорівнював першому, то не було б розвитку, що не відповідає дійсності.

    Третій член на основі закону є заперечення заперечення, тобто другого члена, є синтез. Найпростіший закон побудови третього члена, синтез – це  сума двох попередніх членів, тобто 1 + Х. Це підтверджується на попередньому прикладі, коли на третьому етапі синтезу в суспільстві відбувається незалежність від особи і незалежність від речей, тобто сума. Цей закон підтверджується також на практиці Іванова. Він, практикуючи терпіння без їжі щотижня, прийшов до закону еволюційної послідовності чисел, побудованих за законом кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Це послідовність чисел годин в тиждень: 24, 42, 66, 108.  Він говорив, що наше терпіння росте, це є еволюція. Так Іванов підштовхнув думку  до побудови еволюційної послідовності. Цей закон спостерігається при еволюції всіх живих істот у природі, їхній ріст відбувається за геометричною прогресією. Наприклад, щорічний ріст стада корів, у котрому кожна доросла корова щорічно народжує одне теля. Отже, ми побудували три члени, за таким законом будується послідовність для будь-якого числа членів послідовності. Отже, маємо еволюційну послідовність, у котрій кожен член дорівнює сумі двох попередніх, це геометрична прогресія.

    Щоб побудувати послідовність, з будь-яких трьох послідовних членів будемо знаходити знаменник прогресії, при цьому отримаємо квадратне рівняння, котре має два кореня. Перший корінь – відоме число золотий перетин: 1,618033. Другий корінь дорівнює від’ємному числу: – 1/1,618033. На основі двох коренів виходить дві еволюційні послідовності чисел. Перша є зростаюча геометрична прогресія, описує природні явища, в яких кількість збільшується від малого значення до будь-якого великого. Друга є зі змінним знаком членів, що убуває, описує природні явища, в яких кількість зменшуються від великого значення до малого. З послідовності випливає закон незворотності еволюції. Отже, еволюційними послідовностями з одного рівняння можна описати всі процеси в природі. Еволюційна послідовність, побудована за законами діалектики, виражає всезагальну форму розвитку природи.                        

    

Еволюційне походження людини

    Людина як біологічна істота створена в природі еволюційним шляхом, як і всі живі істоти. Людина не створена Богом, якого не бачили. Іванов далекий від релігії, він пише в працях: «Паршек далекий від релігії». (7812). За вченням Іванова, віра в Бога, якого не бачили, неправильна, невірна. Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його сказане слово, заповіді. Бог народжується і створюється природою і людьми. Людина в природі й суспільстві стає Богом при правильних умовах життя, якщо вона любить холодне і погане. Для Іванова прикладом у житті був живий чоловік Христос, якого бачили. Природа  Іванову дала сили Бога за любов до людей і природи. (7212:28).  Він став допомагати людям у здоров’ї, а люди за корисне діло дали йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Також дали йому назву Великий за те,  що виконав заповіді Христа і навчив людей. Іванов говорив, що повітря, вода і земля духом огороджені, це є три духа природи. Він називав їх вірними милими друзями, котрі йому в усьому допомагають.  Іванов став близько до природи, він мав від природи дух. Здорове тіло, здоровий дух. Він є чоловік духа, тому називається чоловік Дух Святий. Він говорив, що загартування в природі – це його дух. Зима, сніг – це його дух. Він вводить людям в життя дух. До Іванова люди жили без духа, вони жили за рахунок техніки, штучного, хімії.  У Бога має бути своє власне ім’я, а не від людей,  У Іванова як Бога є власне ім’я Ош, ним самим написане. Воно стало відомо всім через його сина.  Учитель написав прізвище Ош учневі, учень через нове прізвище від Учителя назвав його Отцем Ош, а себе сином Ош. Бо звичайно люди отримують прізвище від батька, і прізвище у батька і сина одне. Ош – ім’я святе, велике, через нього звершиться все. Ош у перекладі означає Білий. Можна сказати,  Бог Білий (Ош) творить білий світ в процесі еволюції.            

 

Історичний метод в пізнанні

    Колись серед людей був історичний незалежний чоловік, про нього  описує  історія як про Адама. Він був подібний до Іванова. Іванов пише, що найперший чоловік, він був за будовою, на вигляд. Якщо дивитися на Іванова, точно буде він. Йому наш розвиток відомо в ділі нашому. (6612:3)  Іванов розбирається з першим незалежним чоловіком в історії, аналізує його життя, знаходить його помилки в житті, старається їх у своєму житті не повторювати. Перший чоловік свою незалежну дорогу не довів до кінця, Іванов хоче довести незалежну дорогу в житті до кінця.

    Іванов пише в працях, що перший чоловік, він же таких способів не мав, і такої зброї теж не мав, а жив за рахунок самого себе. У нього не було одягу, у нього не було ніякої їжі. Його природа тримала природно. Він раніше жив без усякого будинку, і не спав так солодко, як ми з вами зараз спимо. У першої людини не було ні срібла, ні золота, ні всякого кумира. Тільки перший чоловік не побажав на самоті жити, а пішов втягуватися. Робити те, чого не можна було. (5901:22).

    Ось тоді-то і був у чоловіка Бог, коли він у себе не мав дві дороги в житті.  У чоловіка були організовані сили бути в природі незалежно ніким ніде ніяк.  Ось це саме і є багатство, з багатств багатство, яке потрібно нам усім придбати. 18. А який він був чоловік здоровий, йому і зносу не видно.  Для нього були дні однакові, всі рівні були перед ним.  Він на собі не носив ніякого одягу, не було, з чого шити. Також не було нічого з їжі, і води не пив. А дому зовсім не було.  Як же він жив?  Був незалежний ніяк ніде ні від чого.  А життя тривало. Йому що був понеділок і вівторок, рівний неділі.  Це все було однаково.  Також приходили дні без усякої стихії.  Чоловік у процесі розвинув свою індивідуальну власність.  Самовільно захопив, привласнив, вивчив, і розділив одне від другого. У чоловіка утворився час світла і ночі. Чоловік став розуміти, що йому буде треба, а що йому буде не треба. (6201:3).

    Але другому чоловікові не захотілося бачити і чути природні, самі невмирущі якості, холодні й погані, з чим чоловік другий не був згоден.  І став пробувати по природі дорогу, вона його повела прямо до того, щоб у цьому ділі втратити себе на віки віків. Другу людину, її підіслала природа в допомогу першій людині. Вона стала жінкою вчити, як і зазвичай жінкою робиться. Через неї багато чоловіків свого не досягає. (6607:106). Перший чоловік народжений у природі, він не мав у себе ніякої смерті.  Та від чого доводилося йому вмирати, якщо його сили були такі, щоб жити і жити, і жити.  Він так і робив у природі.  Він був незалежний ні від кого ніде ніяк.  Був Богом усьому.  Для нього не треба був одяг, він без нього обходився. Йому не потрібна їжа, він і без неї жив.  Він навіть не мав дома, жив у природі, природно огороджувався. У природі для нього різниці ніякої не було в житті.  Зими і літа не існувало, було однаково.  Світла і темряви теж не було.  Все це далося природою через чоловіка. Чоловік перший все це отримав у природі через своє бажання. (6701.17:69).

    Богом землі є чоловік. Він сам без кого-небудь почав цю історію на білому світі розвивати.  Він колись був самотній, йому дуже важко доводилося зустрічати природні дні. Він був Бог, незалежний від природи.  У нього не було тоді ніякого одягу, у нього не було їжі, і житлового будинку навіть не мав.  Ця історія, вона була. Ми не захотіли за такою історією крокувати. Також ми з вами не захотіли з батьком жити, як це зробили і робимо, ми з вами не хочемо слухатися батька. Ми в природі цим не виграли, а програли. І раніше, і зараз ми жили по-своєму, самовільно. Перший чоловік, він же кинув природу, холодну і погану.  Взявся шукати по природі інше, зовсім не так, як було йому спочатку. (7103а:96).

    Чоловік став сваволити з природою, з нею став воювати. Ось тому вона для нього розділила свій час. Стала для людини тьма і світло, також літо і зима. Все це робилося людиною, і зробилося, і буде робитися людиною. (7301:100). Ця історія, вона була від Адама літ. Вона починалась чоловіком першим, у нього був у житті великий нестаток, а жити йому доводилось. Він у цьому переживав, боявся сильно смерті. Він  мав  у природі сили, щоб жити й продовжувати життя. Він спочатку був близьким до природи, її так не боявся, вона давала йому право жити. Він старався свої дні зустрічати, він їх легко проводжав, а потім він здався, пішов назустріч неживому, він огородився мертвим. Йому це дав його процес. Він розділив природу пополам, у природі виявилось тепле й хороше, погане й холодне, що треба було зберегти цьому чоловікові. (7606:28). Це – першого початкового нашого земного чоловіка. Він був Бог землі, зберігав сам себе, як робить тепер Іванов. Звідки взялось у нас горе й біда? Нас природа – за наш такий учинок, а ми його без душі й серця зробили удвох між собою. Наше погане, холодне відійшло, ми звернулись до хорошого й теплого – ось що ми в житті полюбили. І досі ми його продовжуємо. Це все наробила нам наша похіть, розвинута нами. Ми зробили чоловіка живого, але не захотіли ми жити по-природному. (7608:141).

    Це був перший чоловік Бог. Він до нас на землю прийшов для життя, але не для смерті. Перший чоловік, що не потребує нічого. Він був усьому діло в природі невмираючій, вічно живій на білому світі. Бог тоді один був між повітрям і водою на цій нашій землі. До цього приходу на цю землю ніякого з усіх другого такого чоловіка не було. Він хотів бачити чоловіка в природі такого, як він. Для чого? Він цього не знав. А йому як першому цьому чоловікові на його такий заклик ця природа взяла й послала йому своє задоволення, щоб він на це все подивився й сказав про все це діло, котре зробили в природі люди. Вони цього ніколи не схотіли.  Це все сама природа зробила в людях, щоб вони самі подивилися назад. А що другий, зовсім чужий чоловік, природою прислана жінка, яку користь принесла людям новонародженим? Вона ввела першому чоловікові для всіх людей діло. Тільки що дитя народилось, появилось на білий світ – йому ці люди представили зовсім чуже діло природне, не яке-небудь, а чуже природне  що-небудь узяти проковтнути. Для чого це все робиться? Природа нам, усім людям, говорить: нам треба в наше життя такого чоловіка народити без усякої потреби. Це починалось із самого початку. А з краю не було нічого. А люди жили без цього всього. Як вони так жили, у них не було нічого, один Бог про це знає: їхнє одне є таке свідоме терпіння. Вони пуди в цьому не носили, у чужому не мали потреби. А своє – живе природне таке тіло, у ньому й на ньому чужого не було. А своє природне: струм, магніт, електрика. Як у ванні, жилось легко. А жити доводилось без усякого такого прибутку. Плодів ніяких. Живому енергійному не треба були в цьому ніякі нужди. Життя в цьому квіткою цвіло. Живому тілу не було ніякого холоду. Такого життя в природі не було, щоб вони жили так технічно, штучно, у хімії. Життя бралося з нічого, робилося з природи діло зовсім чуже, інше. Чоловік-самець придбав для себе самку для розвитку людського життя. Раз чоловік у житті своєму прибавився, то прийшла сюди нужда. Треба було по природі якості шукати. (8001:85)

    Ми тепер розбираємось із першим початковим чоловіком. Він був джерело всього природного індивідуального життя, у природі чистим тілом прикріплений до землі. Його оточував всесвіт. Він був енергійний, сильний у своєму ділі. Він від природи одержав те, що йому треба. Він не мав світла, і тьми не було. Йому не було відомо, що було на землі. Вода розділяла землю, ліс, озера, гори снігові, і дух носився над цим ділом. Його мисль привела, щоб побачити цього другого чоловіка, бажання таке в нього народилось. Він довго мучився в цьому ділі, і ось йому довелось діждатись. Йому в процесі всього цього прийшла дійсність, природа йому як такому відгукнулася. До нього прийшла на поміч цього всього Єва жінка. Вона прислана природою для того, щоб Адам знав, що є в житті в природі. Йому розкрилось усе через похіть одну. Він оточив себе своїм місцем. Це був рай. Він до цього всього зближення не споживав нічого. А коли вони народили дітей, то їм доводилось від цього місця відриватись і своїм місцем оволодіти. Хто чим почав. (8302:54).

    Був такий час: чоловік жив, нічого він не творив, його оточувало живе, струм, магнето, електрика. А коли йому доводилось міняти свою форму в житті, він кров’ю облився, пробрався в ці ось людські умови. Люди його як такого повернули на свою сторону, почату ними. Він став не своїм наявним розпоряджатись, а став по-їхньому шукати по природі жирне, солодке, смачне. Тим він розвинув свою систему свого тіла чужим. Це його так люди за своїм розвитком  навчили. Один попробував, а іншому сподобалося це робити. Кращого від цього всього не знайшли, а взялись, стали це діло вживати, стали їсти, що солодше та смачніше. А от по цій дорозі не пішли, щоб від цього всього свідомо терпіти. Тут кілограми не рахувати, пуди не піднімати, а нічого не робити в цьому. А тут уже історія в житті не така, уже вона вбивча, злодійська. Люди не живуть своїм, а живуть чужим, убивчим. Паршек це зрозумів, він людей не став слухати, узяв свою дорогу, природну, живу, найгіршу, холодну, не став убивати. (7910:48).

 

 

Демографічний вибух і здоровий спосіб життя

 

    Демографічний вибух — різке зростання кількості населення. У цей період народжуваність перевищує смертність. Сучасні темпи росту чисельності населення Землі визначаються країнами, що розвиваються, де проживає 70 % населення Землі. За демографічного вибуху середньорічний приріст населення перевищує 2 %.<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Демографічний_вибух</ref>  (Вікіпедія. Демографічний вибух). Очікується збільшення смертності через голод, нестаток продуктів. Сьогодні багато країн звертаються до ООН з просьбою гуманітарної допомоги, бо народу загрожує голодна смерть, особливо страждають діти. Виникає природний відбір еволюції людини через боротьбу за існування. Жити по-еволюційному є актуальним.

 

Населення Землі в 21-му столітті

    Згідно з підрахунками ООН 31 жовтня 2011 року чисельність населення Землі досягла 7 мільярдів чоловік<ref>Population seven billion: UN sets out challenges|date=2011-10-26</ref>. Чисельність населення Землі в 2016 році досягла 7,4 млрд. чоловік.<ref>[http://vedomosti-ua.com/45363-oon-predstavila-doklad-o-chislennosti-naseleniya.html Доповідь ООН]</ref> Це число зростає й надалі, хоча швидкість зростання, яка досягала піку в 2,2% на рік у 1963-му, скоротилася майже вдвічі. Якщо й надалі населення світу буде зростати такими темпами, то воно досягне 9 млрд. чоловік до 2042 року<ref>[http://www.worldometers.info/population/ World Population Clock&nbsp;— Worldometers]</ref><ref>[http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpopinfo.html International Data Base (IDB)&nbsp;— World Population]</ref>.

 

Людство можуть очікувати проблеми в еволюції у виживанні, коли чисельність населення Землі буде близько 9 мільярдів чоловік. Якщо «суспільство споживання» не зміниться, то будуть умирати через  голод, хвороби, можливі війни із застосуванням всякої зброї масового знищення, катастрофи. На Землі у людей накопичено зброї, потужність якої дорівнює потужності мильйона бомб, скинутих на Хіросіму. Можливі інші глобальні проблеми.

 

Третя фаза демографічного переходу, рух за здоровий спосіб життя

Її особливість: низька народжуваність і смертність, низький приріст населення. Закінчення демографічного вибуху. Тут шляхи регулювання чисельності населення є освіта жінок і контрацепція — це поністю не вирішує проблему. Вирішити демографічні й інші глобальні проблеми зможе рух за здоровий спосіб життя, ініціатором котрого є Іванов П. К., якщо всі люди визнають його вчення і будуть виконувати. Рух почався з одного чоловіка Іванова П. К. після комуністичного ладу, який закінчився в ряді країн у 1991 році. За вченням Іванова, після соціалізму буде новий суспільний лад, Іванов назвав його еволюційним. Згідно з законом незворотності еволюції, після комуністичного ладу має бути еволюційний лад як закон. Учитель Іванов передбачав, що люди через свою господарську діяльність доведуть природу до такого стану, що вона людям не зможе давати  все, що вони потребують. Особливо буде нестаток їжі. У людей буде нестаток у житті, вони будуть через це  вмирати. Тобто буде перенаселення Землі, буде нестаток продуктів споживання. Він шукав у природі вихід, щоб люди не вмирали. Іванов знає, що людям треба в житті робити, щоб жити і не вмирати. Не надіятися на допомогу від когось, а старатися самому собі допомогти в здоровї, житті. Треба кожному самому свідомо по-розумному обмежувати свої основні потреби їжі, одягу, житлового дому. Починати з самого себе, самому доглядати за собою. Для цього Іванов знайшов засоби в природі, він на собі створив науку загартування. Він пропонує всім людям всього світу виконувати такі прості і ефективні заповіді: «Перше. Треба два рази в день, вранці й увечері, купатися холодною водою. 2. З людьми здороватись, жодного чоловіка не проходити. Твоє діло – їм сказати, а їхнє діло – вони як хочуть. 3. Треба знайти чоловіка нужденного, йому треба дати 50 копійок. Сам собі скажи: я, мовляв, ці гроші даю за те, щоб мені не хворіти. 4. У п'ятницю о шостій годині повечеряй, лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш їсти. Вийди надвір, з висоти тягни повітря й говори: Учителю, дай мені здоров'я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Твоє здоров'я – це є все. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». Іванов. 8303:34. Передай іншим цей досвід. Ці заповіді Іванов виклав у порадах, відомих під назвою «Дитинка».  Щоб вижити в цьому і пристосуватися до умов природи, Іванов всім людям пропонує знати, що є для життя місце на землі Чувілкін бугор. Це місце називається райським місцем. Це святе місце, на ньому людям треба бути без потреб їжі, одягу, житлового дому. На цьому місці треба бути кожному, і навчитися бути без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому, отримати здоровя. А потім розказати про це місце іншим людям. Люди цим освітяться і не будуть умирати.    

    Учитель Іванов говорить своїми словами про деградацію біосфери через діяльність людей і демографічний вибух, і що всім людям робити, щоб вижити: «Що ми з вами робимо — наша найбільша помилка. Ми це діло почали робити, недоробили, умерли. Наша вина – у цьому ділі, це ми в природі починали, узялись за це діло. Воно нам треба й необхідно треба. А природі треба давати, вона в цьому терпить від цього діла. Ми є люди та ще які ми. А скільки нас таких на білому світі, усім треба давати, і не мало, а багато. Цьому немає кінця й краю.  43. Природа — мати рідна, є сили в неї на це діло великі. А все ж цій матері доведеться від цього діла здаватись. Сьогодні дай, завтра дай, і післязавтра дай – цьому всьому кінець прийде. Ці сили, вони видихнуться, мати постаріє, ці сили відійдуть. Які були кліщики, стануть щезати. Природа, вона безсила, умре вона від цього. Ось до чого ми з вами йдемо через цей ось бугор – до життя, але не смерті. Паршек усіх до цього діла закликає й хоче, щоб люди це ось знали. Це одне, а буде друге. Треба робити, а в ділі —усе людське життя, воно технічне, штучним оточено, хімія введена. А ось Чувілкін бугор, він нам усім треба як такий, ми будемо на ньому вчитись як ніколи. Ми цьому так навчимось і будемо жити безсмертними. Ось які будуть наші діла в цьому, нас природа так збереже, як ніколи ніхто. Паршек додумався до того, щоб усіх людей підняти з їхніх могил у праху». Іванов. 7811:42

    На цьому бугрі ми, всі люди, навчимося, як жити і терпіти без основних потреб їжі, одягу, житлового дому. Коли є їжа – ми їмо, нема їжі – ми терпимо без їжі без шкоди для здоровя. Так люди не будуть вмирати у звязку з перенаселенням і нестатком, і легко будуть виживати. Буде проблема з перенаселенням при чисельності населення на Землі близько 9 мільярдів чоловік, це буде приблизно через 20 — 30 років. Тому всі люди повинні вже сьогодні знати про наше райське місце і готуватися, прийти на нього вчитися. На бугрі вони будуть учитися жити по-еволюційному, не хворіти, любити людей і природу, дружити, допомагати один одному, бути без усяких потреб. Вони будуть вивчати науку Бога. Доступ до бугра вільний. Це місце всім доступно. Нікому Учитель на дав права кого-небудь не допускати на бугор, щоб бути без усяких потреб. Будуть введені пільги безплатно добиратися до райського місця бугра. Як тільки узнаєте, що є таке для життя райське місце, старайтесь негайно на нього попасти. Будьте підготовлені. Читайте про бугор праці Іванова за 1975 – 1983 роки, щоб бути свідомим, або хоча б Вікіцитати Іванова. Щоб щось зробити практично, спочатку читайте всі праці Іванова, що він написав. В наш час через нестаток особливо страждають діти. Іванов пропонує,  перше, дітей взяти на утримання державою, не примушувати дітей, а просити. Це все нам, усім людям, допоможе.

    Іванов говорить про бугор: «47. Це тільки знайшовся Паршек, котрий знайшов свою свідомість, на собі застосував, терпить у голоді та в холоді. Так ніхто не робив, крім одного Паршека. Йому Чувілкін бугор поміг без усякої потреби залишатись, як Паршек залишився. Йому природа підказала, що цьому всьому тільки бугор поможе. Він кожному чоловікові, що прийшов, своїм здоров’ям поможе струмом. А якщо в ньому Паршек знайшов ці природні засоби, він ними хвалиться. У цьому ділі не треба ніяких курортів, у цьому всьому ліжко відпаде, годівниця не буде треба. Усе буде робитись без потреби, природно. Повітря, вода й земля – усе це буде помагати.  48. Люди говорять і хочуть безсмертя. А щоб у них вийшло, треба таке місце й такого чоловіка. А в нас таке місце є, де чоловік, він має бути таким, як себе показує Паршек. Це його тіло на бугрі без усякої потреби, без усякого самозахисту й усякої вигоди. Сну  ніякого вночі, стоячи. Хто завоює в природі безсмертя. Це Чувілкін бугор є вся наша їжа, наш одяг, весь мертвий капітал. Чувілкін бугор у природі знайдений для життя людського, він безсмертного характеру, ні на що не замінний.   49. Ні на арктичні умови, ні на атмосферний космос, ні на бурхливі ліси, ні на скелясті гори, ні на рівнини землі чорнозему, ні на які надра чи океанські хвилі Паршек Чувилкіного бугра не проміняє. На Чувілкіному бугрі розташувався із своєю ідеєю Паршек. Там нема ніякої техніки, нема ніякого штучного й не введена хімія. Щоб мертвий капітал був, цього там нема. А є для всього світу всіх людей земний рай. На цьому бугрі не поснідаєш, не пообідаєш і не повечеряєш, спати не ляжеш у м’яку постіль, форми фасонної для краси не одягнеш. А щоб там був дім – він там зовсім не треба Паршеку». Іванов. 7811:47.

 

Біологічна і соціальна еволюція людини

   

    Людина – це біологічна і соціальна істота. Еволюція сучасної людини є біологічна і соціальна, це є система, одне ціле, одне без одного не існує. На етапі еволюції до комуністичної формації суспільний лад створювали залежні люди, не загартовані, які не люблять природу. Вони щодня вживають їжу досита, одягаються до тепла в тілі в теплий хороший одяг, вони живуть у домі з усіма вигодами. Вони неоднаково приймають дві сторони природи: хороше, тепле, холодне, погане. Вони не люблять холодне і погане в природі, приймають у своєму житті тільки хороше і тепле. Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім тощо. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий. Сучасне суспільство незагартованих залежних людей є недосконале, люди у всіх формаціях завжди незадоволені, тому вони змінювали їх одна на одну аж до комуністичної. У всіх суспільно-економічних формаціях між людьми всіма немає любові, люди не люблять один одного і природу. У них є ненависть, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. Є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають. Люди шукають шляхи змінити суспільство на краще. Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію. На цьому етапі еволюції людина як біологічний вид майже не змінюється, можна сказати, людина як вид відмирає. Удосконалення суспільного ладу дасть поштовх для розвитку біологічної еволюції людини. Щоб у природі народилася людина нового виду, людству треба один еволюційний природний чоловік, щоб він сам жив по-природному близько до природи і вчив людей. З одного нового еволюційного чоловіка почнеться еволюція людини.

   В природі існує закон незворотності еволюції органічного світу. Положення про незворотність еволюції вперше сформулював Ч. Дарвін: «Вид, який щезнув, ніколи не може з'явитися знову, навіть якби знову повторилися абсолюно тотожні умови життя — органічні і неорганічні».<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Еволюція</ref> (Вікіпедія. Еволюція). Із цього закону випливає. Якщо закон дійсний для біологічної еволюції людини, то він також дійсний і для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. Доказом цього є факт, коли в світі зникала яка-небудь суспільно-економічні формація, то на її місце приходила нова, а стара вже не поверталася. Пройшов капіталізм, потім соціалізм, це незворотний процес, після нього за законом має бути еволюційний лад. Це закон еволюції природи. Із закону випливає. Якщо в якій-небудь країна щезнув соціалізм, то за законом еволюції їй треба будувати еволюційне суспільство. Закон незворотності соціальної еволюції сформулював також Іванов П. К.

 

Біологічна еволюція людини через природний відбір, природа сприяє загартованій людині

Іванов не застуджується і не хворіє, і учить людей, щоб через загартування запобігали всякому захворюванню, щоб не хворіли, не лягали в лікарню, продовжували своє життя. Він на собі і на хворих нужденних людях довів, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. Природа людині загартованій дає здоров’я, життя. А раз людина в своєму житті не хворіє, то вона довше живе, ніж людина незагартована. Бо переважно через свої хвороби люди вмирають. Як це відбувається? Природа людині за вчинки  утворює хворобу, забирає життєві сили, і тоді людина вмирає. «Тіло без хвороби не вмирає. Спершу природа сили його відбере, і тоді він легко вмирає. Такого чоловіка не народжувалось, щоб він жив вічно». Іванов. 8204:75. «Спитайте в наших учених: кому вони таке життя будують, якщо вони технічними залишаються, штучним вони оточені, хімія введена. Для людей це в природі неминуча смерть – мертвий капітал. А з мертвим жити – треба вмерти». Іванов. 7811:25. Людина, що загартовується, як вид еволюціонує, живе вічно. А людина, що не загартовується, як вид відмирає. Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, і не сприяє в житті незагартованій людині, вона як біологічний вид відмирає. У цьому суть природного відбору в еволюції сучасної людини через загартування. Паршек говорить про трудову діяльність людини: «Люди із самого початку помилились у своєму ділі. Не треба було починати робити. Це діло почав робити, а потім на іншому ділі він помилився, захворів, похворів і вмер на віки-віків». Іванов. 7804:39. Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою. «Хто не любить у природі поганого й холодного, умирає на віки-віків. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, йому слава в ній». Іванов. 7804:60. Еволюція людини почалася через Іванова з 1989 року, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно, число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. Іванов є перший еволюційний чоловік. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний, чоловік без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому. Людина має не застуджуватися, не хворіти, запобігати через загартування-тренування будь-якому захворюванню. Отже, Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними.

    Система оздоровлення. Іванов як еволюційний чоловік приймав усіх, хто звертався з просьбою, через свої руки струмом убивав біль, обливав холодною водою, всім усно давав такі поради, щоб запобігати захворюванню в житті: «Перше. Треба два рази в день, вранці й увечері, купатися холодною водою. (Ін 13:5) 2. З людьми здороватись, жодного чоловіка не проходити. Твоє діло – їм сказати, а їхнє діло – вони як хочуть. (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, йому треба дати 50 копійок. Сам собі скажи: я, мовляв, ці гроші даю за те, щоб мені не хворіти. (Мф 19:21). 4. У п'ятницю о шостій годині повечеряй, лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш їсти. Вийди надвір, з висоти тягни повітря й говори: Учителю, дай мені здоров'я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Твоє здоров'я – це є все. (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». Іванов. 8303:34. Передавай іншим цей досвід. 

    Людина має бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. Паршек говорив, що еволюція – це свідомо не вживати їжу, наше свідоме терпіння без їжі має поступово рости. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. Потім шість діб в тиждень не вживати їжу, два тижні, місяць терпіння без їжі. «У нас на арені стоїть 234 дні, ми ними користуємось без усякої потреби, бо це, що ми робимо в нашому такому житті, ми вводимо еволюцію. Вона росте щодня. 108 годин у тиждень, а 234 дні в році не вживати їжу  це ж є у цьому еволюція – не вживати їжу. Вона – це живий невмираючий факт у природі. Вона ж від нас не терпить, а вільно живе в цьому ділі. Це спільне наше діло». Іванов. 8209:27.

 

Суспільний лад за вченням Іванова

За наукою Іванова, після комуністичного ладу має бути суспільний лад еволюція за наукою Іванова. Це буде справжня соціальна еволюція. На етапі еволюції до Іванова суспільний лад створювали залежні люди. Цей етап можна назвати початковим етапом соціальної еволюції. Справжня соціальна еволюція буде тоді, коли суспільний лад буде створений незалежним еволюційним чоловіком. Іванов як незалежний еволюційний чоловік у своїх працях описав, яким має бути суспільний лад. Нове суспільство має бути побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім’єю. Бажати і робити людям те, що собі хочеш. Просити один одного, але не примушувати. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму, і не заважай іншим. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Не вбивати, не красти. Всі природні багатства є спільні, не присвоювати до свого імені землю тощо. Не говорити і не робити несправедливо. Всім життя однакове, зарплата однакова всім дорослим і малим. Діти на утриманні суспільства, а не батьків, як по-старому. Прощати людям провини їхні, не судити, не саджати у в’язницю. «Я прийшов на землю цю вас не такому вчити. У мене така мисль: вас усіх зрівняти, щоб ви були однакові, жили мирно, без усякого зла. Щоб ви не робились між собою ворогами, любов свою проявили». Паршек. 1978.04:38. У суспільстві не повинно бути в’язниці. «За висловом Бога, треба їм, таким людям, в їхньому ділі простити. У них родиться свідома думка,їх Учителевим ученням оточить. Більше він не буде попадати ні в тюрму, ні в лікарню. Буде жити за Божим ділом, ні в кого не буде красти. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім’єю». Іванов. 7804:30. Всі люди в своєму житті запобігають захворюванню за системою, не лягають у лікарню, їх не лікують хімією, штучними, технічними засобами. Медичний лікар має бути сам загартований і вчити всіх інших цьому. Бажати і робити іншим те, що собі хочеш. Милість, любов між людьми. Нема війн між народами, зброї. Отже, суспільний лад досконаліший, кращий, легший, ніж у старих залежних людей. Люди зроблять рай на землі, виженуть смерть від людей. Всім треба свідомість, без свідомості не будемо залишатися, для цього є праці Іванова. Праці Іванова – це життєвий закон прямої дії. Всім треба читати, розуміти, виконувати.

 

Коли прийде еволюція

    Іванов відповідає: «А еволюція прийде на землю Духом Святим. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. Вона тепер, у цей час, не дає свою згоду на це, що воно може бути. І вказала про це діло, воно буде, 1989 року здійсниться, усе прийде на своє місце. Природа, вона за мене правду свою, завжди вона скаже». Паршек. 1981.09:68.  Люди в 1989 році визнали Іванова як Бога, підтримали його ідею, у 1989 році почалася еволюція.

    За наукою Іванова, одночасно з розпадом і кінцем комуністичної системи буде початок еволюційного суспільного ладу, тобто еволюції. За його пророцтвом, еволюція прийде в 1989 році, значить, у цей час буде розпад і кінець комуністичної системи. Це пророцтво здійснилося. Комуністична формація почалася в Росії в 1917 році, в Україні в 1918, і закінчилася в 1991 році, коли розпався Радянський союз і Україна-Русь стала незалежною. Це пророцтво здійснилося, адже 1989 рік близько до 1991 року. Природа правду сказала Іванову, що прийде кінець соціалізму і коли це здійсниться. Комуністичний лад проіснував 73 роки.

 

Здорове тіло — здоровий дух, святий дух

    Протягом всіх суспільно-економічних формацій до Іванова люди у своєму житті не мали духу. Вони жили за рахунок технічного, штучного, введеної хімії. Це не дає здоров’я і життя. Іванов це все штучне в житті людей скасовує і водить людям у природі дух. Здорове тіло, здоровий дух – це еволюція.  «Для мене засоби – це повітря, вода, земля – наймиліші невмираючі великі друзі. Повітря, вода й земля – три духа життя». Іванов. 8209:189. 25 квітня 1979 року – це його початок як Святого Духа. Іванов створив гімн, в якому вся його ідея. Паршек. 1979.10:64.

 

:Люди Господу вірили, як Богу,

:А Він сам до нас на землю прийшов.

:Смерть як таку вижене.

:А життя у славу введе.

:Де люди візьмуться? На цьому бугрі.

:Вони гучно скажуть слово.

:Це є наше райське місце.

:Чоловікові слава безсмертна.

 

    Повітря, вода, земля огороджена духом, стверджує Іванов «28. Для мене зима – це Дух Святий, повна в тілі еволюція. 180. Кому доведеш, якщо це зробила сама природа; вона оточила Паршека загартуванням. Він від неї не відмовився, з нею зустрічається з холодом і її проводжає, як свою матір. Для Паршека сніг – Святий Дух, це одна еволюція. 181. Ми із загартуванням-тренуванням перестанемо вмирати». Паршек. 8204:6. «80. Я жду в природі білий сніг, холодну пору, морозні дні. Люблю природу. Ними я радуюсь як своїм тілом, дихаю душею й серцем, духом святим. Жду еволюцію. З усіх днів усім живущим на білому світі я низько кланяюсь, як матері рідній, радуюсь. Я цим хочу сказати всім свої слова: жити треба нам, а вмирати нам не треба – така моя ідея». Іванов. 8209:80. «Я розумію й у цьому сильно жду свідомість, вона повинна народитись у людях. Отця як такого похоронили, його самодержавство вмерло, на черзі стоїть син революції. Йому на заміну йде еволюція, Дух Святий. Цього люди доб’ються». Іванов. 1981.04:42. «Це загартування-тренування є Дух Святий. 122. Еволюція – свідоме терпіння. Мені ж холодно, але я терплю в цьому свідомо. Любов моя береже себе в житті моєму. Я один такий. Хочу, щоб молодь була такою, як наше загартування-тренування». Паршек. 8211:122.

 

Будемо жити по-еволюційному

    Прийшла пора еволюційного ладу. Еволюцію треба вводити шляхом реформ, без насилля, нікого не примушувати, щоб своє зробити, і нікому не заважати. Цитати Іванова. «Зла ніякого між людьми не буде, а буде любов у всьому ділі. Зарплата малим, старим буде одна – 33 крб. Ображених не буде. Мало нам буде — усім прибавимо. Робити свідомим, усім треба свідомість, без усякої свідомості ми не будемо обходитись. Якщо треба, значить треба. Жити ми хочемо, значить треба життя будувати, це залежить від нас усіх. Ніякої тюрми, ніякої лікарні не буде, а будемо жити по-еволюційному. Хочеш робити – роби, не хочеш — не треба. Сиди отримуй те, що слід. Це все бережи, як своє добро є. Ми на цю всю будову запрошуємо весь світ, усе людство. Ми не відходимо ні від кого й не відгороджуємося ні від кого. Хочеш жити за нашими  умовами – приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, такими правами користуйся. А щоб іншого чого-небудь, у нас нічого не буде, а буде між людьми своя рідна любов. Один одному будуть помагати. Захоплення — ніякого, воєн — ніяких. Усі люди рівні отримають права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. Але не буде ні командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. А буде просьба одна з усіх наша, така вона є. Тому, хто просить, всюди  давалось, дається й буде даватись. А тому, хто стукається, відчиняється. Це було, це є, і воно буде. А тому, хто кричить, відкликаються й спокійно. Будуть усі люди почувати добре. А якщо всім добре, то що може бути від цього краще? 51. На арену прийшла еволюція зі своїми силами, свої дні як такі принесла. Ми стали після цього всього не так жити, як ми до цього жили: простуджувались, хворіли й на віки-віків умирали. Ця історія нам усім нове принесе. Це Чувілкін бугор, він нам ці якості введе. Ми не будемо так важко жити, нас оточить легке, холодне й погане. Ми доб’ємось від природи життя, але не смерті. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. А буде треба всім нам Чувілкін бугор, його такі життєрадісні умови, земний рай: один поруч одного впритул стоять. Нас не буде природа поодинці забирати. Ми будемо мати тепло спільного характеру. Не природа нами, а ми нею будемо розпоряджатись своєю ввічливою просьбою. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов’ю. А любов є для життя все. Лише б захотів, твоя мисль іде по природі до мети. А мета наша всіх така в житті, щоб жити на білому  такому світі. Ми вмирати не станемо. Наше діло одне буде – умирати не станемо. 68. Я вважаю, це діло є святе, ним люди мають задовольнити себе. Цей фільм виправдає тим, що це буде треба. 69. Це життєвий такий закон. Солдат більше служити не буде. Армія не знадобиться. Крадіжка припиниться. Хворіти люди перестануть. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. Тюрми не стане, лікарні теж не буде. Учитись так не будемо. Місця теж не стане. У людях проявиться життєва любов. Між національностями  війни більше не буде ніколи. Ось чого ми від природи доб’ємось. Умирати зовсім перестанемо. Усі люди, від цього діла вони встануть, їх як таких  підніме природа, вона нам дасть наше життя. Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. У житті нашому проявиться наше все на землі райське життя, бугор ми з вами для цього діла всі оточимо». Іванов. 1978.05:13

    «Учитель вносить в люди свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Не треба ніякої в житті політики, не треба такий ріст економіки. Нам треба рівна одна для всіх зарплата. 57. Ми маємо всі до одного чоловіка із цим утриманням згодитись, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць.  Ми повинні всі наявні засоби в житті ліквідувати. Борги наявні людям люди повинні простити. Злоби на кожного чоловіка і ненависті не мати. Випустити всіх ув’язнених і божевільних з моєю ідеєю. Буде нам всім мало – всім прибавимо. 59. Бугор – всім він помічник легкому ділу. Там люди всі однаково живуть, еволюційно, свідомо. 157. Що треба буде зробити, щоб люди між людьми не воювали. Перше – треба всім людям свідомо зробитися бідними рівно. Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 рубля зарплату. І що хочеш, те й роби. Не створюй у житті зла і ненависті. От тоді-то в цьому суспільстві війни з природою не буде. Адміністративна особа, вона відмовиться від свого я». Іванов. 1978.06:56.

    «Все старе, негоже до життя, треба вилучити з людського життя. Армію генеральську і міліцію, всю юстицію. Це закон прокурора, суддю і медицину, школи, інститути. Стати на усвідомлення природної мудрості. Все чуже і мертве з життя прибрати геть. А народити своє живе невмираюче тіло, котре примусить жити в природі вічно. Це буде, і обов’язково це ось буде. Революція щодо цього звершиться. Старе відійде, а нове народиться. Еволюція цього діла прозвучить по всій землі. Люди переродяться на новий лад. Вони перестануть простуджуватися, вони хворіти не стануть. А будуть вони жити в природі вічно». Іванов. 1982.09:168. «Ми більше не будемо самі з собою так воювати. У нас буде мир через ходіння босоніж по землі». Іванов. 1982.11:192.

    «23. А холод є в природі, Бог, він любить тих, хто любить його.181. Здоров’я треба буде всім, але природа їм як експлуататорам людей не буде давати. Їх у цьому ділі не стане, природа за них не буде на їхньому боці. Еволюція буде на боці ображених людей, хворих, що не знають. 182. Бідний, нужденний у людях чоловік, він за свою таку бідність, він буде виправданий Божим ділом. Вони йому дуже сильно вірили, що він у них є як такий. А щоб виконувати, то в них не виходить. Вони своїм багатством оточені. Легше верблюду в дірку голки пролізти, ніж багатому пройти в царство небесне. Його не допустить природа. Він жив у ній за рахунок природного добра, за рахунок чужих рук. Паршек своє святе діло еволюції доведе, йому Дух Святий у цьому допоможе. Люди заслужені будуть усі на боці Паршека жити, їх природа прийме, як своїх людей. Вони не будуть так покарані цим поганим ділом, а будуть вони виправдані, їх полюбить Святий Дух. 135. Люди будуть у природі такі, їх природа не буде непокоїти, вони по землі повзати не будуть, а будуть літати в повітрі в атмосфері. Вони зробляться легкими, їх оточить сила розуму. Це чоловіка таке атмосферне буде життя, він буде, як якась у цьому ділі птиця». Іванов. 8212:23.

 

Еволюційний незалежний чоловік народився

    20 лютого 1898 року в Україні, в селі Оріхівка, Лутугинського району, Луганської області народився Іванов Порфирій Корнійович. Люди дали йому прізвисько Паршек, також відомо його власне ім’я Ош, яке в перекладі означає Білий. Він українець за походженням, його батько українець. Він народився, як усі люди, 35 років жив, як усі люди залежні. У 1933 році йому прийшла свідомість від природи, що через їжу, одяг, житловий дім люди всі хворіють і вмирають. Це залежність від природи. Природа карає всіх людей хворобами і смертю за нелюбов природи. Він визнав таке людське життя неістинним, неправильним. Він став шукати в природі засоби допомогти всім людям, щоб люди не хворіли і не вмирали. Він знайшов загартування, став сам загартовуватися. Він намагався жити так, як народила його природа: без їжі, без одягу, і житловий дім не треба. При народженні людини вода промила слід, повітря виштовхнуло з тіла матері, земля прийняла тіло для повзання. Він не захищав своє тіло від природи, від холоду і всього поганого. Поступово став ходити в природі зимою і літом без шапки, потім без взуття, потім без усього одягу, крім трусів. І так проходив у природі піввіку. Так він став свідомо жити по-природному, як не жили люди. Він не став жити так, як його навчили люди змалку, людське життя залишив, а сам жив по-своєму, що знайшов у природі. Він один з усіх був незалежний у природі. А раз чоловік живе по-природному, то він свідомо живе по-еволюційному. Отже, Іванов – це еволюційний чоловік. Він полюбив природу як матір рідну, він близько став своїм тілом до природи. Він говорив, що повітря, вода і земля – милі вірні друзі людини, вони в усьому допомагають. Природа за любов йому давала все для життя, його полюбила. Вона дала йому здоров’я, вчення, сили допомагати людям у здоров’ї. Через природу у нього відкрилися сили Бога. Він приймав усіх нужденних, через свої руки струмом убивав біль, обливав водою, давав пораду, що робити в житті, щоб не хворіти. Він калік лежачих ставив на ноги, сліпим відкривав очі, виганяв ракове захворювання тощо, що не могли лікарі. Люди, які вірили в Христа, за корисне діло дали йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Згодом він сам себе став називати Богом, як назвали люди. Його мета і робота – допомагати всім людям у здоров’ї, щоб усі люди були здорові, щасливі, не хворіли і не вмирали. Його мета зробити рай на землі, де люди завоюють безсмертя, він знайшов людям райське місце на землі. Учитель Іванов говорить про своє вчення, що це є головна наука серед усіх наук для всіх людей усього світу: «Це є наука, я її на собі розвинув». Іванов.1972.12:20. Іванов полюбив природу, як матір рідну, став близько до неї своїм тілом. Він називав повітря, воду, землю своїми милими любимими друзями, вони йому в усьому допомагали. Він старався жити в природі без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Не користувався штучним, технічним. Жив по-природному. Він піввіку жив у природі без одягу, крім трусів, не взувався, ходив зимою і літом босим. Йому було дуже холодно і погано, та він терпів ради блага всіх. Він шукав у природі засоби для життя всім людям, вивчав життя в повітрі, воді, на землі. Він для експерименту був під водою без дихання декілька годин. Він жив без самозахисту в природі протягом усього життя. Це можна назвати еволюцією. Він один еволюційний чоловік. Навпаки, зазвичай люди живуть захищені від природи щодня одягом, житлом, вживають їжу досита. Їхні тіла захищені від природи штучним, тому вони як вид не еволюціонують, цей процес у людстві триває близько 50 тисяч років. Природа Іванова в процесі еволюції обдарувала своїми силами, він став допомагати людям, нужденним у здоров’ї. Учитель говорить: «Вона (природа) сама для цього народила на мені такі сили Бога. Я не падав з неба, як його чекають віруючі. Я виріс між людьми таким». Іванов. 7212:28. Отже, природа в процесі еволюції народила Бога живого чоловіка Іванова. В працях можна докладно узнати всю еволюцію Бога чоловіка Іванов. Іванов говорив, що він далекий від релігії. Іванов не вірив у Бога, якого не бачили, не виконували його слово, він вважав таку віру неправильною. Він вважав, що живого Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його слово. Іванов як Бог прийшов на Землю осудити всіх людей. «Ми всі як один дуже сильно грішні за своє зроблене діло. Нас це ось цим оточило. Ми, усі люди, – бандити, убивці, злодії, міняємо природу, продаємо й купляємо. У нас є золото, срібло й мідь. Ним ми, як своїм, розпоряджаємось». Іванов. 7804:18. Влада, церква, медицина перешкоджала його діяльності, понад десять років його держали в тюрмі і психлікарні, де намагалися вбити, підірвали уколами здоров’я. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. Послідовниця Валентина Леонтіївна Сухаревська сказала, що Учителя живого закопали. Незалежному, еволюційному чоловікові слава безсмертна.

 

Як запобігти ядерній війні

    2017 рік. Людство опинилося перед страшним фактом погроз війни. Північна Корея погрожує Америці застосуванням ядерної зброї. Всім людям треба знати, що говорив про ядерну війну Порфирій Іванов. Він попереджав, що війна неминуча, ядерна зброя буде застосована, як усяка продукція. Іванову варто вірити, він є пророк, мудрець, йому говорить природа все, що він у неї питає, а він говорить і пише всім людям. У 1981 році він наперед сказав, коли буде час розпаду комуністичної системи і початок нового еволюційного ладу, 1989 – 1991 рік. (Іванов. Праці. 1980.09; 1981.09). Це пророцтво здійснилось, Радянського союзу не стало. Природа правду сказала Іванову. Він заслужив, щоб йому вірили всі люди. Він також говорить, що людям треба робити, щоб між людьми не було війни. Перше, це визнати Іванова, вірити йому, виконувати його заповіді. Іванов пише про війну в праці «Паршек». 1983.03.        

    «13. Війна, вона неминуча. Ось що говорить нам природа. Треба всім просити Паршека – не буде війни. А війна робиться через природу. Землю облюбували, присвоїли в природі. Своє ім’я, воно примусило, чужим виявилось, як воно й є в житті. Свого нема, а чуже не збережеш. Природа не наша є. Вона міняється. Сьогодні моя, а завтра іншого. 14. Щоб домовитися, нема можливості, Паршекові природа підказує. Це неможливо. Сили обидві рівні, поступитись нікому не можна. Краще вмерти, ніж це зробити в людях? Нами це місце знайдено з усіма умовами, щоби була можливість нашому чоловікові зоставатись у природі без усякої потреби. Люди скажуть гучно: це місце наше райське, чоловікові слава безсмертна.

    22. Нам треба зовсім кинути це робити. Ми з вами не навчились без цього залишатись. Паршек проти цього діла. А треба не помилятись, і не треба втомлятись. І місто, і село, і хутір – це бездушне, усе мертве, чуже, негоже зовсім до життя – через це розвинута смерть. Ні гвинтівка, ні кулемет, ні гармата ніяка, лазерний промінь, ніяка ракета (у літаку й на суші), ні ядерне, ні якесь інше не допоможуть у цьому 2-тузовому віці. Це ж сила проти такої сили, котрі поділились пополам у природі – Натовський блок і Варшавський договір. Ми всі в цій продукції необхідно самі згоримо.  23. Нема ніякого в природі такого захисту, крім мене однієї та мого вибраного в людей сина Порфирія, котрого люди назвали Паршек. За його любов до мене я йому вірю й поможу в усьому всюди. Що він попросить, то йому дам через любов його. Просіть його ви всі. Він правильно між мною й вами робить, війни він не хоче, а щоб ми, усі земні люди, дали своє слово, щоб між собою, людьми, не воювати. Діло – за ним, він до мене звернеться, попросить мене, а я це зроблю. Люди ображені йому, як Богу, вірять індивідуально, а отримують реально. А коли просьба спільна надійде до Паршека, він зробить все в людях. Вам «Вогник» точно сказав про силу його й про мудрість. Поки що він один між нами такий. 24. А прийде такий час – ми, усі люди, визнаємо його як такого, ми зробимось усі, як він.    

    31. Генерали, полковники, майори, капітани, лейтенанти, прапорщики, сержанти, солдати, живущі за свої засоби, роблять у себе цю бойню. Відмовтесь і згодьтесь на одне – усім живущим людям одна зарплата буде однакова - 33 карбованці. 32. Яка буде в людях істина! Вони не будуть умирати ніколи. Знаєте Паршека, він цю ідею підніс. Усі люди цього хочуть.    33. Я є Учитель усього народу. За своїм  ділом я – Бог. А йому як такому ніхто не хоче вірити. Він не хоче, щоб люди з людьми за що-небудь сварились.  

    82. Ніяка машина, ні криголам, ніякий супутник, ні вся  мільйонна економіка чоловіка не врятує в житті. Його врятує тільки людська ідея самородка. А джерело – загартування-тренування. Це для всіх людей усього світу труд Паршека. Він для всіх такий у житті є. Це чесність, вона проста, але справедлива.

    100. Війна – нам усім розруха, вона нас образить, ми в ній умремо. Два чоловіки винуваті, обидва багаті на засоби, погрожують один одному. А над ними стоїть голий, босий Паршек. Ніяке слово не поможе нам, усім людям, як тільки безсмертя. Умре Рейган, умре Андропов, а люди, вони залишаться. Самі вони Паршека знайдуть, безсмертного чоловіка. У нього спитають: «Як же нам бути, що ми повинні тепер робити?» Їм як людям проспіває Гімн свого природного життя, воно нас усіх врятує в житті.  102. Природа цим людям покаже Паршека. Вони йому поклоняться й спитають: як же бути, і що нам робити? Паршек їм скаже: ідіть у природу й те ви робіть, що роблю я в житті. Моє діло – на мені.

    165 Ядерна зброя – це є продукція людського життя, вона має застосовуватись. Ніякі уговори це не зроблять, а тільки була війна між людьми, вона є така, і буде вона. А тепер війну готують світову на злі, ненависті. Паршек говорить нам усім, хто цю війну готує, він хоче випробувати на собі це. Хіба можна такою зброєю воювати? Нам треба навчитись, як треба буде жити, а ми вчились у школах, як треба буде воювати».

    Зараз у світі накопичено ядерної зброї, потужність якої рівна потужності мільйона бомб, скинутих на Хіросіму. Іванов говорить, що такою зброєю не можна воювати. Треба запобігти війні. Починають країни погрожувати застосуванням ядерної зброї проти сусіда. Як запобігти ядерній війні? Тільки через Іванов, іншого виходу не видно. Треба розібратися з політичною обстановкою на міжнародній арені. У світі сьогодні на політичній арені є країни трьох типів. 1. Країни капіталістичного ладу, їх Іванов умовно називав Отець. 2. Країни соціалістичні, їх Іванов назвав Син. 3. Країни, які пережили соціалістичний лад, випробували його і відмовилися від нього. Їх Іванов назвав еволюцією. Це країни колишнього Радянського союзу та країни Європи. Тепер шукають свій суспільний лад, але не знають про Іванова. Він сказав, що після соціалістичного ладу має бути еволюційний лад.

    Між Отцем і Сином проходить боротьба на смерть. Отець і Син – це дві протилежності, вони народжені одна одній доводити свою правоту, вони готові доводити свої переваги шляхом застосування ядерної зброї. Між ними назріває ядерна війна, вона неминуча, якщо люди нічого не будуть робити, а будуть жити по-старому. Природа правду сказала Іванову про настання еволюційного ладу. Він нам говорив, що після Сина соціалізму треба в країні будувати еволюційний лад. За вченням Іванова, у деяких країнах колишнього Радянського союзу і країнах Європи треба уже зараз починати будувати еволюційний лад, як описано в його працях. Треба починати жити по-еволюційному. Це можна зробити. Це буде запобіжник ядерній війні й іншим глобальним проблемам. Таким шляхом можна запобігти ядерній війні, боротьбі між Отцем і Сином, природа і Бог людям допоможе. Люди всіх країн зрозуміють, що еволюційний суспільний лад прогресивніший, ніж капіталістичний і соціалістичний, і відмовляться від старого, будуть будувати еволюційний лад.

    «97. Є війни в житті для народу, як буде? Про це діло говорить природа: «Москва згорить, Київ теж». 98. Десять років треба готувати себе в цьому ділі. Ми в житті злодії, ми вбивці всього. Не бережемо своє тіло, живемо за рахунок чужого, а своє ми хоронимо. Відходимо від природи. Себе хвалимо, Бога в цьому ганьбимо. Вважаємо, що ми є люди праві. Ось чим ми всі програємо в цьому ділі». Іванов. 8009:97. Це пророцтво здійснилося через 10 років, Радянського Союзу не стало. «А про Москву сказала: «Вона не буде жити». Так що всім доля – це природа». Іванов. 8109:68. Треба розуміти, що Москва не буде жити по-старому, а буде жити по-еволюційному. Також Київ. Перше, кожному треба бути здоровим, запобігти застуді і захворюванню з допомогою системи Іванова.           

Праці Іванова:   http://osh.kiev.ua