Експоненціальний ріст пандемії

2020.09

 

Зміст

1.5 порад захисту від інфекційної хвороби.

2. Експоненціальний ріст пандемії.

2.1. Формула експоненціальної залежності.

2.2  Формула пропорційної залежності.

3. Люди серед вірусів.

 

5 порад захисту від інфекційної хвороби

   У світі за 5 місяців 25,8 млн. людей захворіли на COVID-19, померли 0,85 млн. Швидкість росту числа хворих відбувається за експоненціальною функцією. N = [1 – exp(– k·t)] ·7,6 млрд. Кількість хворих збільшується за пропорційною залежністю. N = (8·t + 2) млн. при t˂50 місяців. (Од. часу = 1 місяць, 30 червня (t =1), 31 липня (t = 2). Інфекційна хвороба не буде заважати людству в житті завдяки вакцинам і набуттю населенням імунітету природним шляхом. Вакцини не захистять усіх людей від інфекційної хвороби. Тому пропонується народна система 5 правил для придбання людьми імунітету природним шляхом. Вони знайдені народом давно до нашої ери, перевірені, ці правила є в ученні Христа. Порфирій Іванов зібрав ці правила в систему, назвав зіркою здоров'я, випробував практично на собі за піввіку, він не застуджувався і не хворів і послідовники також, він описав і передав свій досвід усім людям, щоб люди не застуджувались і не хворіли. «1. Мити ноги до колін холодною водою щодня вранці й увечері, краще обливати все тіло. 2. Здороватися з усіма людьми, які зустрічаються в житті. 3. Шукай людину, яка потребує допомоги, треба дати їй за своїми можливостями. Скажи собі, що даєш, щоб не хворіти. 4. Щотижня 42 години не їж і не пий воду від п'ятниці до неділі, до 12 годин. Перед їдою виходь надвір,  вдихай з висоти тричі і проси: «Учителю, дай здоров'я». Субота - це твоє свято. 5. Не плювати, не харкати на землю, не курити і не пити вино. Це п'ятикутна зірка». Народний журнал природної мудростіРекомендується робити всім. Лікарі мають виконувати ці поради і навчити всіх людей. Передавайте цей досвід усім. Бажаємо щастя, здоровя.    

 

2.Експоненціальний  ріст пандемії

Експоненціальна швидкість  росту кількості хворих коронавірусної хвороби пандемії 2019.

2.1.Формула експоненціальної залежності

   Експоненціальною залежністю називається зростання, коли швидкість росту кількості прямо пропорційна самій кількості. Швидкість росту кількості хворих у світі прямо пропорційна кількості людей у світі.

   Експоненціальна залежність виражається диференціальним рівнянням.

dN/dt = a·N, де N – число людей усіх, t – час, a – постійна величина. Перепишемо рівняння так. dN/N = a·dt. Інтегруємо обидві частини рівняння, отримаємо. ln N = a·t. Перетворимо логарифмічне рівняння у степеневе. Отримаємо.

N = A·exp(a·t) + В. (1). A, B – постійні величини, їх знайдемо через початкові умови. 

   Початкові умови: N = 0 при t = 0. N = 7,6 млрд. при t прямує до нескінченності, це максимальна кількість хворих, стільки людей є у світі. Рівняння має фізичний смисл при значеннях (a) менше нуля, щоб задовольнялись дані початкові умови. a = k;  kбільше нуля.

   1). t = 0. N = 0. Підставимо в (1).  0 = A + B. А = – В. 

   2). t прямує до нескінченності. При цьому N = Nm = 7,6 млрд. Це максимальна величина.  Підставимо в (1). 7,6 млрд. = А·0 + В.  В = 7,6 млрд.

   Підставимо в формулу (1) А, В, а . Отримаємо функцію швидкості росту хворих. N = 7,6 млрд.·[1  exp(- k·t)]. (2)

   Функція N від аргументу t  змінюється монотонно від 0 до 7,6 млрд.

 

2.2 Формула пропорційної залежності

   При малих значеннях t функція N має пряму пропорційну залежність від часу. Розклад функції [1  exp(- k·t)] за формулою Тейлора дає значення

[1   exp(- k·t)] = k·t.  Інші члени розкладу дуже малі, можна не враховувати. Тоді отримаємо формулу наближеної пропорційної залежності:       

N = k·t·7,6 млрд. (3).

   Приймемо за одиницю часу один місяць. 30 червня (t = 1); 31 липня (t = 2; 30 серпня (t = 3), 31 вересня (t =4) і т. д.  Величину (k) можна знайти з формули (3) через  різницю між числами двох сусідніх місяців.

N = (8·t + 2) млн. (4).     Згодом будемо уточнювати формулу.

Формула діє при t менше 50 місяців.

 

Число хворих, розраховане за формулою (4).

30 червня (t =1) захворіли N = 8 + 2 = 10 млн.

31 липня (t =2) захворіли N = 16 + 2 = 18 млн.

30 серпня (t = 3) захворіли N = 24 + 2 = 26 млн.

31 вересня (t = 4) захворіли N = 32 + 2 = 34 млн.

 

Перевірка на практиці формули пропорційної залежності (4). Матеріал з Вікіпедії. (Пандемія коронавірусної хвороби 2019 – Вікіпедія). 

Захворювання на COVID-19 у світі. Експериментальні дані.

31 березня захворіли N = 0,85 млн.

30 квітня захворіли N = 3,3 млн.    

31 травня захворіли  N = 6,2 млн.                         

30 червня захворіли  N =10,6млн.     

31 липня  захворіли  N = 17,7 млн.  

30 серпня захворіли  N = 25,8 млн.  

16 вересня захворіли N = 29,5 млн.    

У березні – травні швидкість росту не є експоненціальною функцією. 

    Статистичні данні на практиці підтверджують пропорційну залежність. Критерій істини є практика. Дане дослідження допоможе людству в пошуках методу захисту від інфекції. В дослідженні не враховується вплив вакцини, бо вона не розроблена. Коли населення почне застосовувати вакцину, тоді ріст числа хворих буде відбуватися не за експоненціальною формулою, а за іншою.

   Віруси не щезнуть, будуть завжди існувати, вони не зашкодять людству в житті завдяки штучним вакцинам і набуттю населенням імунітету природним шляхом, котрий має бути основним.

 

3. Люди серед вірусів

   За формулою (4) легко підрахувати, за кожний місяць у світі прибавляється близько  8 млн. хворих на коронавірусну хворобу при всіх карантинних обмеженнях. Це закон природи. За 6 місяців у світі маємо 34 млн. хворих, майже 1 млн. померлих. Кількість хворих росте монотонно, тобто завтра буде більше, ніж сьогодні, і так кожен день. Через  6 місяців від вересня, у березні 2021 року, хворих буде понад 68 млн., 2 млн. померлих, поки нема вакцини. У вересні 2021 року в світі буде майже 100 млн. хворих, 3 млн померлих. Пропорційним шляхом збільшується число хворих і померлих у кожній країні. Ми робимо цей підрахунок кількості в часі тому, що в людях існує неправильна думка, що завтра почне зменшуватися число хворих, і через це люди нічого не роблять для свого спасіння. Якби люди знали правду, то намагалися б відвернути біду. При такому числі хворих і карантину медицина не зможе справлятися з усіма хворими, буде криза економіки.

   Нам усім треба навчитися жити в оточенні вірусів, щоб вони нам усім не заважали в житті. Віруси були і будуть завжди в природі. Вакцини не захистять усіх людей від інфекції, бо в одних не будуть вироблятися антитіла, інші через боязнь  свідомо відмовляться від вакцини, бо її штучно виробляють із коронавірусу.

   Учені пропонують вихід. Американський епідеміолог Джастін Лесслер, професор вважає: «COVID-19 не щезне до кінця и не стане перепоною для нормалізації життя, котре наступить завдяки вакцинам и завдяки придбанню населенням імунітету природним шляхом». Ось що людям сьогодні треба –це виробляти в себе імунітет природним шляхом. Для цього пропонується виконувати народну систему 5 правил захисту від інфекційної хвороби, перевірених часом і людьми. (розд. 1).    

   Кожен рятує сам себе. Лікарі не повинні лікувати всіх людей, коли всі люди нічого не роблять для збереження свого здоровя і життя. Кожен має допомагати сам собі своїми рідними силами, виконуючи народну систему 5 правил, це здоровя дається безплатно. Треба надіятися на себе, а не на вакцину. Всім людям допоможе досвід життя в природі Порфирія Іванова, він описаний в його працях, його треба вивчати всім. Хто виконує 5 правил, може перехворіти на інфекційну хворобу в легкій формі, і не помре від інфекційної хвороби. Антитіла, котрі виробляються від вакцини, через деякий час перестають діяти, тому треба робити її повторно. 5 правил не мають такого недоліка, бо їх виконують безперервно  щотижня.

    Президент, парламент, уряд, міністр охорони здоровя, головний санітарний лікар, влада на місцях, ЗМІ, церква – всі мають пропонувати всім людям зміцнювати свій імунітет природним шляхом народною системою – це обовязок кожного громадянина. Для цього є перевірена народна система 5 правил. Також треба застосовувати інші методи зміцнення імунітету природним шляхом. Лікарі мають самі виконувати 5 правил і навчити всіх людей. Тоді всі люди будуть жити серед вірусів, і будуть щасливі і здорові, чого ми всім бажаємо. 2020.09. ГО Евволюція.  www.osh.kiev.ua